تبلیغات
سدرة المنتهی - کن عارف

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 

كن عارف كند كار خدایى ببین ایخواجه خود را از كجایى

انسان را قابلیت و لیاقتى است كه اگر نهال وجودش را به دست مربیان كامل مكمل بسپارد و دستور العمل باغبان دین و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شوون زندگیش ‍ پیاده كند آنچنان عروج وجودى و اشتداد روحى پیدا مى كند كه شجره طوبى الهى مى شود كه اصلها ثابت و فرعها فى السماء توتى اكلها كل حین باذن ربها
و این انسان كه با حقیقت هر اسمى از اسماء الله حشر پیدا كند و سلطان ان اسم در او پیاده شود موجودى آنسویى مى گردد و باقتضاى آن اسم حق كار انجام مى دهد و تصرف در ماده كائنات مى نماید.
اگر انسان به مظهریت همه اسماء حسناى الهى نائل آید، كامل مى شود و چون تلبس به اسماء حقیقى پیدا كرد و سلطان اسماء الله بر كشور وجودش حاكم شد در هر موطنى به اذن الله تكوینى بر اساست ولایتى كه پیدا كرده در عالم اثر مى كند و بعنوان مظهر اسماء الله كار انجام مى دهد مثلا كلمه اكمه و ابرص را شفا مى بخشد و با اسم شریف محیى زنده و با اسم شریف ممیت مى میراند، و با بسم الله دریا را مى شكافد و آب روان را مثل طود عظیمى از دیوارها مى سازد و در متن دریاى روان راه خشكى باز مى كند كه با یك كن جاده خشكى مى شود كه خودش و اصحابش را از آن عبور میدهد ولى با كن دیگر دوباره آب را بهم مى اورد كه دشمن و سربازانش را غرق مى كند و یا با كن از عصاى چوبین اژدهایى مى سازد كه سحر ساحران را باطل مى نماید و یا شق القمر مى كند و یا شق البحر و یا شق الجبل و یا قلع درب قلعه خیبر...
چنین انسانى را صاحب مقام جمعى و خلافت الهیه و حائز منصب كن گویند

منبع:شرح دفترنوشته شده در دوشنبه 7 آذر 1390 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin