تبلیغات
سدرة المنتهی - حجاب

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

حجاب

حجابهاى ظلمانى كه بازدارنده انسان از نیل به حقیقة الحقایق اند همان اعمال و نیات بد و اقوال رذیله كه این پرده هاى غلیط و كثیف گناهها بیماریهاى چشم عقل مى شوند و انسان را از لقاء الله از دیار جمال حسن مطلق باز مى دارد.

از خودى بگذر كه تایابى خدا فانى حق شو كه تا یابى بقا
گر تو را باید وصال راستین محو شو و الله اعلم بالیقین

حجاب اول بسیار به تو نزدیك است كه همان تویى تو است كه لن ترانى مى شنود و با كمال قربش به تو حجاب تو است ،

تو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز خوشا كسى كه در این راه بى حجاب رود.

حجاب دوم حجاب تن است كه بدو مشغولى .

حجاب چهره جان مى شود غبار تنم خوشا دمى كه از این چهره پرده برفكنم

مضاف به اینكه :

این سرا و باغ تو زندان تست ملك و مال تو بلاى جان تست

كه حجاب نوارنى از ماوارء ماده و حجاب ظلمانى از عالم جسمانیت است .
چون با دو دست علم و عمل حجاب را برگیرى و از اعتبار هذبت نفست كه حجاب اول بود مجردگردى به مطلوب حقیقى رسیدى بطوریكه زمانى بین كشف غطاء و بین رسیدن كه همان شهود حق و نیل به لقاى حسن مطلق است نیست كه در حال وصول .

همه از دست شد و او شده است انا وانت و هو هو شده است
منبع:شرح دفتر دل


نوشته شده در جمعه 4 آذر 1390 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin