تبلیغات
سدرة المنتهی - لا تأخذه سنة و لا نوم

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 

الهی تا به حال می گفتم«لا تأخذه سنة و لا نوم»، الآن می بینم مظهرش را هم «لا تأخذه سنة و لا نوم» که به تفسیر انفسی کریمه پی برده ام.

اصل دیگر این که انسان یک هویّت ممتدّ از فرش تا فوق عرش است و همه افعال گوناگوناش را به همین یک هویّت ممتد – یعنی یک شخص انسان- اسناد می دهد که می گوید: من دیدم و من شنیدم و من رفتم و من گرفتم و من تخیّل کردم و من تعقّل نموده ام، و هکذا اسنادهای بسیاری از افعال جورواجور دیگر. و در عین حال که همۀ افعال مختلف به یک شخص اسناد داده می شود، باز در این اسناد یکایک اعضا و جوارح و قوای آنها و مراحل و مراتب نفس لحاظ می شود. مثلا یک شخص انسان می گوید: من دانایم، و من اینجا نشسته ام که نشستن وصف تن است و دانستن وصف روان و هکذا. فافهم.

مثلا رسول الله (صلی الله علیه و علی آله و سلّم) فرموده است:

"نام عینی و لا ینام قلبی" [ چشمم می خوابد ولی قلبم نمی خوابد] قلب، عقل و روح است،و روح مظهر اسم اعظم « یا من لا تاخذه سنة و لا نوم» است. چشم به خواب می رود یعنی خواب عارض بدن می شود نه روح، و روح همیشه بیدار است. آدم خوابیده را صدا می زنی و جواب می دهد، جواب دهنده روح بیدار است.

حدیث مذکور را رسول لله در وصف انسان آورده است نه برای مقام خاصّ خودش، اعنی هر انسان آگاه را رسد که بگوید: « تنام عینی و لا ینام قلبی».

در الهی نامه گفته ام: " الهی تا به حال می گفتم«لا تأخذه سنة و لا نوم»، الآن می بینم مظهرش را هم «لا تأخذه سنة و لا نوم» که به تفسیر انفسی کریمه پی برده ام".

ای عزیز اگر روح بخوابد بدن تباه می شود؛ زیرا که نگاهدارندۀ بدن است.

در تفسیر منهج الصادقین و غیره در ضمن کریمۀ « لا تأخذه سنة و لا نوم» از آیة الکرسی از حضرت رسول الله – صلوات الله علیه-  روایت شده است که قوم موسی وی را گفتند: هل ینام ربّک؟ آیا خدای تو را خواب باشد؟ فرمود: بار خدایا به مقولۀ این جماعت عالمی، خطاب آمد که ای موسی تو را بر این تنبیه کنم، یک شبانه روز خواب مکن. موسی امتثال امر الهی کرده یک شبانه روز خواب نکرد، پس فرشته ای فرستاد با دو شیشه تنگ، و گفت خدای تعالی می فرماید: امشب این دو شیشه را در دست نگه دار تا روز شود، موسی به حکم الهی آن شیشه ها را در دست نگاهداشت و خود را ضبط کرد تا خوابش نبرد، عاقبة الامر خواب بر او غلبه کرد و دستهایش بهم باز آمده شیشه ها بر یکدیگر خورد و شکسته شد، موسی از خواب درآمد و شیشه ها را شکسته دید، پریشان شد، جبرئیل آمد و گفت حق سبحانه می فرماید که تو در خواب دو شیشه را نگه نمیتوانی داشت اگر من بخوابم آسمان و زمین را که نگه دارد؟!

انسان در عرف عرفان،ص109، اصل42

منبع:وبلاگ حامل اسرارنوشته شده در چهارشنبه 25 آبان 1390 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin