تبلیغات
سدرة المنتهی - طهارت ظاهری «طهارت بدن » استاد صمدی آملی

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم

همانطوری كه بین ظاهر و باطن عـالم مناسبت وجـود دارد و این ظاهـر و باطـن از

هم تأثیر می پذیرند ، بین روح و بدن انسان نیز مناسبت وجود دارد كه هم بـدن در

روح تأثیر میكند و هم  روح در بدن . اگر طهارت هم در مرتبه بدن و هم در مرتبه

روح مراعات شود ، تأثیر بسیار زیادی در انسان خواهد داشت . این است كه برای

آدمی هم طهارت ظاهری مانند طهارت بـدن و لباس و هم طهارت باطنی كه طهارت

در مقام نفس ، عقل ، خیال ، وهم ، سر و باطن است ، نیاز می باشد . طهارت بدن

را باید مقدمه پاكی روح قرار داد ولذا حضرت آقا در ابتدای بحث طهارت فرمودند:

« طهارت بدن از ادناس و قاذورات و طهارت حواس از اطلاق و رها کردن آنها در

ادراکاتی که بدان نیاز نیست» طهارت بدن از دنسها و قاذروات ، همان طهارت بدن

از نجاسات ظاهری است مثل اینكه انسان بعد از دفع كثافات ، خودش را تطهیر كند.

انسان باید در چند مورد از بخش طهارت ظاهر توجه زیادی داشته باشد یكی ازآنها

طهارت بـدن از جنابـت است تا جائیكه مواظـب باشد حتی با بـدن جنب به رختخـواب

نرود و نخوابد .طهارت ظاهری بدن باعث می شود كه بدن معتدل شود و انسان در

امور ظاهری بـدن افراط و تفریط نكند تا آنجا كه باعث می شود نـفس نیز به اعتدال

راه پیدا كند . آنچه مهـم است این است كه تـأثـیـر نامـطلوب جنابت بر روح شخـص

بسیار شدید است لذا در رفع این ناپاكی باید خیلی دقت شود .


برچسب ها: طهارت،

نوشته شده در چهارشنبه 16 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin