تبلیغات
سدرة المنتهی - بسم الله الرحمن الرحیم (دفتر دل علامه حسن زاده آملی)

سدرة المنتهی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 • به بسم الله الرحمن الرحیم  است كه عارف در مقام كن مقیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه عارف محى عظم رمیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است گرت فتحى زفتاح علیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه خود حب بقا امر حكیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است سراسر انچه قران كریم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم  است كه عقل اندر صراط مستقیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است ولى كه اعظم از عرش عظیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است دوایى را كه درمان سقیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است دلى با دل حمیم است و صمیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است تمثلها كه در قلب سلیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه بینى نطفه اى در یتیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه آدم ایمن از دیو رجیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه قبض و بسط بر اصل قویم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است ظهورى كز حدیث و كز قدیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه آن اصحاب كهفست و رقیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه در عالم امام لطف عمیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كنوزى كان الف و لام و میم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است كه عارف فارغ از امید و بیم است
 • به بسم الله الرحمن الرحیم است تجلى ها چو صرصر تا نسیم ا


نوشته شده در پنجشنبه 10 دی 1388 توسط سعید آقاپور
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin